top of page

Grupo Marcello Roza

Público·263 membros

(ZADARMO@@) MOL Vidi : FK DAC 1904 živý 1 júla 2023


Nede�n� menu v MOL Ar�neZa�ite príjemné popoludnie na štadióne DAC! Výnimo�ný zá�itok v dvojitom balení: pri príle�itosti ligového stretnutia DAC-Trnava sme pre vás prichystali špeciálne obedové menu, ktoré ponúkame návštevníkom Silver VIP sekcie MOL Arény. Vychutnajte si nede�ný obed a derby proti tradi�nému rivalovi v najlepších priestoroch štadióna! Pred stretnutím proti trnavskému Spartaku sa brány VIP sektorov otvárajú u� o 13. 00 h.
Detail zápasu - MOL Fehérvár FC - DAC 1904 3:1


Klubov� karta DAC 1904Klubov� karta � v�hody pre fan��ikov: ✅ Z�ava z ceny jednorazov�ch vstupeniek ✅ Sl��i aj ako Cashless karta ✅ Nahr�dza z�rove� jednorazov� vstupenku (bezpapierov� �tadi�n) ✅ �peci�lne z�avy v DAC Store a na store. dac1904. sk ✅ Zasielanie inform�ci� a mo�nos� ��asti na fan��ikovsk�ch s��a�iach, exkluz�vnych akci�ch a �peci�lnych podujatiach pre majite�ov klubovej karty �al�ie inform�cie: ➡️ Obsahuje meno dr�ite�a ➡️ Na�alej je prenosn� ➡️ Jeden dizajn na 5 rokov (po ka�dej sez�ne mo�nos� pred�enia platnosti) ➡️ V pr�pade variantu s permanentkou je miesto vyzna�en� na zadnej strane ➡️ Pri zak�pen� je potrebn� vyplni� registra�n� formul�r K�pi� klubov� kartu online Posledn�ch p� rokov prinieslo v�razn� zmeny v �ivote n�ho klubu.


V reštaurácii St. Nicolaus SILVER LOUNGE sa bude podáva� nede��ajší obed, ktorého menu pripravil šéfkuchár reštaurácie roka Villa Rosa, Imrich Bindics. St. Nicolaus SILVER LOUNGE menu 23. septembra 2019: NEDE�NÉ JEDLÁ Polievka Slepa�ia polievka s mäsom, rezancami a zeleninou Hlavné jedlá Pe�ená klobása, jaternica a krvavni�ka Nakladaná zelenina, hor�ica Domáci chlieb Koktailové vyprá�ané rezne z brav�ového karé Zemiakový šalát s majonézou Ma�arský zemiakový šalát Jazmínová ry�a Gratinovaná brokolica so šampi�ónmi Dezert Kukkónia puding Nápoje Welcome drink do 15. 00 (strik z vína Veltlínske zelené a Merlot Rosé, Világi vinery) Sóda v neobmedzenom mno�stve Jednotná cena VIP Silver vstupeniek je 35 eur.


VIP vstupenky » Permanentky » - DAC 1904


Link na živý prenos z prípravného stretnutia DAC-Paks


Správy DAC - Dunajskostredský


Archív správ » Správy » - DAC 1904


Archív správ » Správy » - DAC 1904


Video: DAC 1904 - FC Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)


Za ten �as vyr�stol nov� domovsk� st�nok DAC-u MOL Ar�na, podobne aj akad�mia MOL Football Academy, ktor� �iroko-�aleko nem� p�ru. Vlani sme sa po �tvr�storo�� vr�tili na eur�psku poh�rov� sc�nu, �o a n�m teraz v�aka historick�mu ligov�mu striebru podarilo zopakova�. Dva roky po sebe sme medzin�rodn� poh�rov� s��a�e hrali doteraz len raz, a to v rokoch 1987 a 1988. A pre fan��ikov m�me pote�uj�cu spr�vu - progres pokra�uje �alej, sp���ame predaj prvej klubovej karty v dejin�ch DAC-u! Okrem �al�ej mo�nosti preuk�za� vernos� a v�e� vo�i �lto-modr�m farb�m, prin�a karta svojmu majite�ovi aj ve�k� mno�stvo v�hod.


Po�as predpredaja ponúkame a� tri mo�nosti na ich zakúpenie: v online predaji, v pokladniach MOL Arény a vo fanshope DAC store po�as otváracích hodín. Pre informácie o otváracích hodinách kliknite sem. VIP Silver: Cena VIP Silver vstupenky - 35 eur Výhody miesta vo VIP Silver sektore: - SILVER menu, ktoré zostavil Imrich Bindics, šéfkuchár reštaurácie roka Villa Rosa Slávnostný nede�ný obed: Polievka od 13.


Link na živý prenos z prípravného stretnutia MOL Fehérvár FC


Nedeľné menu v MOL Aréne - DAC 1904


Pred prípravným stretnutím Fehérvár FC - DAC 1904


  • Informações

    Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...

    bottom of page