top of page

Grupo Marcello Roza

Público·266 membros

(((ნაკადი<))) საქართველო ისრაელი ცოცხალი 01.07.2023


მეორე მხრივ, 10-მა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ და, ასევე, Amnesty International-მა მოითხოვა გამოძიება ღაზის სექტორში ისრაელის მხრიდან ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო ორგანიზაციების მიკერძოებული არჩევანის არგუმენტს აძლიერებს ისრაელისა და რუსეთის მაგალითი. 2014 წელს გაეროს ადამიანის უფლებათა დამცველმა კომისიამ ისრაელის კრიტიკას 6 რეზოლუცია მიუძღვნა, სადაც მშვიდობიანი მოსახლეობის განზრახ დაზიანებაში ადანაშაულებდა, მიუხედავად იმისა, რომ სარაკეტო თავდასხმის ინიციატორი ჰამასი იყო.
გაეროს ამ მონაცემებითაც კი, 2008 და 2014 წლის ომებში სამოქალაქო მსხვერპლის წილი უფრო მცირეა პალესტინაში, ვიდრე აშშ-ს მისიის შედეგად ერაყსა (IBC-ის მიხედვით 70% სამოქალაქო პირია, ხოლო ერაყულ წყაროებში ეს რიცხვი კიდევ უფრო მაღალია) და ავღანეთში (ყოველ ერთ სამხედროზე 4 სამოქალაქო პირი იღუპებოდა). აშშ-ს ამ სამხედრო ოპერაციებს არავინ ეძახის გენოციდსა და მასობრივ მკვლელობებს, ხოლო ისრაელს აპართეიდის რეჟიმსაც კი ადარებენ. ისრაელი პირველი ქვეყანაა გაეროს კრიტიკული რეზოლუციების მიხედვით - 2012 წლიდან 2015 წლამდე გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციებიდან 83% ისრაელს მიემართებოდა, რაც იმაზე მეტია, ვიდრე ირანის, სირიის, ჩრდილოეთ კორეის, ჩინეთის, კუბის და ვენესუელის წინააღმდეგ ყველა რეზოლუცია ერთად. თავის მხრივ, ეს შედეგი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ და რა სიხშირით აშუქებს მედია ისრაელისა და პალესტინის კონფლიქტს.


ისრაელი - Soccer24


საჭიროების შემთხვევაში, მონაწილეები ხელს შეუწყობენ ერთმანეთს ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტირებაში; იმ ერთობლივი და ორმხრივი საერთაშორისო შეთანხმებების საფუძველზე, რომის წევრებიც არიან მონაწილეები, გაცვლიან ბაქტერიულ და ვირუსულ შტამებს. მუხლი III 1. მონაწილეთა კომპეტენტური უწყებები უზრუნველყოფენ რეგულირებული საქონლის იმპორტთან, ექსპორტთან და ტრანზიტთან დაკავშირებული შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის თაობაზე მოთხოვნისას შესაბამისი საკონტაქტო პირებით უზრუნველყოფას, მათ შორის: a. მის ტერიტორიაზე დამტკიცებული ვეტერინარულ-სანიტარული რეგულაციების შესახებ; b. ვეტერინარულ-სანიტარული კონტროლისა და ინსპექტირების პროცედურების შესახებ; c.


წინამდებარე ურთიერთგაგების მემორანდუმის მიზანია, ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) ხმელეთისა და წყლის ცხოველთა ჯანმრთელობის კოდექსის თანახმად (შემდგომში OIE-ს კოდექსები) რეგულირებული საქონლის ორმხრივი ვაჭრობის ხელშეწყობა და მემორანდუმის მონაწილეთათვის მოწოდება, რომ თავიდან აიცილონ გაუმართლებელი სავაჭრო ბარიერები, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომების გამოყენების თაობაზე შეთანხმების (SPS შეთანხმება) შესაბამისად. 2. მონაწილეთა შორის თანამშრომლობა, მნიშვნელოვანია მათი ტერიტორიების ეპიზოოტიებისაგან დაცვისათვის, OIE კოდექსებით რეგულირებული იმ საქონლის იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის დროს, რომლებიც შეიძლება ადამიანებისა და ცხოველებისათვის აღმოჩნდეს გადამდები და ინფექციური დაავადებების მატარებელი.


წინამდებარე მემორანდუმით გათვალისწინებული საქონლის ტრანზიტი უნდა განხორციელდეს იმ ქვეყნის ვეტერინარული მოთხოვნების მიხედვით, რომლის ტერიტორიაზეც ხორციელდება ტრანზიტი, როგორც ეს ასახულია OIE-ს კოდექსებში. 4. ვეტერინარული სერტიფიკატები უნდა იყოს OIE-ს კოდექსებში ასახულ რეკომენდაციებთან შესაბამისობაში და მონაწილეთა შორის შეთანხმებული. სერტიფიკატები უნდა იყოს შედგენილი მხოლოდ ინგლისურ ენაზე ან ორ ენაზე, რომელთაგან ერთი იქნება ინგლისურ, ხოლო მეორე, მონაწილე მხარის ოფიციალურ ენაზე.


კვირის პალიტრა


მეორე მხრივ, ამავე წელს, დაახლოებით 4 თვით ადრე, რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და ყირიმის ანექსია მოახდინა, თუმცა, არც გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისიას და არც გენერალურ ასამბლეას ერთი რეზოლუციაც კი არ მიუღიათ რუსეთის წინააღმდეგ, მაშინ, როდესაც აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში 13 ათასზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო მილიონზე მეტი დევნილად იქცა. ჰამასის მიერ ადამიანების ცოცხალ ფარად გამოყენების ტაქტიკას გრძელი ისტორია აქვს, მათ შორის, ნატოს ანგარიშშივე ვკითხულობთ, რომ 2008-2009 წწ. დაპირისპირებაში სამხედრო აღჭურვილობებისა და დანადგარების შესანახად ჰამასი სკოლებს, სახლებს, საავადმყოფოებსა და მეჩეთებსაც კი იყენებდა. ამ ტაქტიკას იგი განსაკუთრებით ეფექტიანად მიწისქვეშა გვირაბების დასაცავად იყენებს. ეს გვირაბები პალესტინისთვის სამხედრო და ფინანსური რესურსების მთავარ წყაროს წარმოადენს, განსაკუთრებით ეგვიპტის საზღვართან, ქალაქ რაფას ახლოს მდებარე მიწისქვეშა გზები.


- ამბობდა ნეთანიაჰუ. 5 წლის შემდეგ, 2019 წელს NATO-ს გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ჰამასი მართლაც იყენებდა ადამიანებს ცოცხალ ფარად. 2014 წლის 8 ივლისს, მას შემდეგ, რაც ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სარაკეტო თავდასხმის შესახებ წინასწარი გაფრთხილება გასცეს, პალესტინელი სამოქალაქო პირები იმ შენობის სახურავზე ავიდნენ, რომელიც თავდასხმის მთავარ სამიზნეს წარმოადგენდა. თავის დროზე არც გაეროს და არც Amnesty International-ის ყურადღება ამ ფაქტებს არ მიუპყრია და მათ ანგარიშებში რიგი ბრალდებები ცოცხალ ფარებთან დაკავშირებით მხოლოდ ისრაელის თავდაცვითი ძალების პირით არის გაჟღერებული, ისე, რომ ამის შესახებ გამოძიება არ დაწყებულა.


ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და ისრაელის სახელმწიფოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტროს შორის ვეტერინარული მომსახურების სფეროში თანამშრომლობის შესახებურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და ისრაელის სახელმწიფოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტროს შორის ვეტერინარული მომსახურების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ისრაელის სახელმწიფოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამინისტრო (შემდგომში წოდებული, როგორც „მონაწილეები“), გამოხატავენ რა თავის სურვილს, ვეტერინარული მედიცინისა და ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ურთიერთობის განვითარებისა და თანამშრომლობის გაღრმავების თაობაზე; აღიარებენ რა, თანამშრომლობის მნიშვნელობას ცხოველთა დაავადებების შეჭრისა და თავიდან აცილების მიზნით; ითვალისწინებენ რა, რომ ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) მთავარ მიზანს წარმოადგენს ცხოველთა დაავადებებთან დაკავშირებული მდგომარეობის მაქსიმალურად გამჭვირვალედ წარმოჩენა; ეყრდნობიან რა, 2014 წლის 23 ივნისს ქ.


ასოშიეიტედ პრესის იერუსალიმის ბიუროს ყოფილი რეპორტიორი The Atlantic-ის სტატიაში წერს, რომ 2006 წლიდან 2011 წლამდე პერიოდში ისრაელის და პალესტინის ტერიტორიაზე 40-ზე მეტი რეპორტიორი მუშაობდა, რაც იმაზე მეტია, ვიდრე ყველა იმ ქვეყანაში ერთად, რომლებსაც არაბული გაზაფხულის ტალღა შეეხო. მიუხედავად იმისა, რომ სირიის სამოქალაქო ომს 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 190 000 ადამიანი შეეწირა, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისიას ყურადღება არ მოუდუნებია და ამ 3 წლის განმავლობაშიც ისრაელის მიმართ უფრო მეტი რეზოლუცია გამოსცა, ვიდრე სირიის მიმართ. ადამიანის უფლებათა დამცველების გადამეტებული ინტერესი ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის მიმართ არც Human Rights Watch-ის დამფუძნებელს, რობერტ ბერნშტეინს გამოჰპარვია.


ისრაელში საქართველოს საელჩო


26/11/2018 - nostal.ge


იუდაიზმი - ვიკიპედია


ისრაელის გადაწყვეტილებით, 23


ცოცხალი ფარები – როგორ იმარჯვებს ჰამასი ისრაელის წინააღმდეგ პროპაგანდისტულ ბრძოლაში10 მაისს ისრაელი იერუსალიმის დღეს აღნიშნავს, პალესტინის ტერორისტულმა ორგანიზაციამ, ჰამასმა ეს სიმბოლური დღე აირჩია ისრაელზე სარაკეტო თავდასხმების განახლებისთვის და 3 000-ზე მეტი რაკეტა გაისროლა, რასაც ისრაელის საპასუხო დარტყმები მოჰყვა. შედეგად, მსხვერპლის რიცხვი დღითი დღე იზრდება, ხოლო პალესტინაში დაღუპულთა რიცხვმა უკვე 197-ს მიაღწია, საიდანაც 47 არასრულწლოვანია. რატომ ესხმის თავს ჰამასი მასზე გაცილებით უფრო ძლიერ და მდიდარ სახელმწიფოს? ჰამასს ორი მთავარი ამოცანა აქვს - მას არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება და, ამავდროულად, ლეგიტიმაციის პრობლემები აქვს პალესტინის შიგნითაც - 2006 წელს არჩევნებში გამარჯვების მიუხედავად, ის არ შეუშვეს პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციაში (PLO), რომელიც მმართველობის მთავარ ორგანოს წარმოადგენს. შემთხვევითი არ არის, რომ ისრაელზე თავდასხმა პალესტინის ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნების გაუქმებას მოჰყვა (2006 წლის შემდეგ ეს პირველი არჩევნები უნდა ყოფილიყო).


ეს მაშინ, როდესაც გაეროს სპეციალური ორგანო UNOCHA ისრაელისა და პალესტინის კონფლიქტში მსხვერპლის შესაფასებლად ძირითადად სამ წყაროს ეყრდნობა, აქედან მხოლოდ ერთია ისრაელის ცენტრი “B’Tselem”, ორი კი პალესტინურია: ადამიანის უფლებების ცენტრი პალესტინაში (PCHR) და ღაზის ჯანდაცვის სამინისტრო. ამ ორ წყაროს შორის განსხვავება საგრძნობლად დიდია, მაგალითად, პალესტინური წყაროების მიხედვით, 2014 წლის ოპერაციის შედეგად მსხვერპლიდან 70% სამოქალაქო პირი იყო, ხოლო ისრაელის წყაროს მიხედვით - 36%.


მონაწილეთა ტერიტორიაზე წინამდებარე მემორანდუმის შესაბამისად საქონლის იმპორტი, შესაბამისობაში უნდა იქნეს იმპორტის განმახორციელებელი მონაწილის კომპეტენტური უწყებების მოთხოვნებთან, SPS შეთანხმების დარღვევის გარეშე. 2. წინამდებარე მემორანდუმის შესაბამისად საქონლის ქვეყნის ტერიტორიიდან ექსპორტი უნდა განხორციელდეს ექსპორტიორი ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული ვეტერინარული სერტიფიკატით, რომელიც შეესაბამება იმპორტიორი მონაწილის მოთხოვნებს; 3.


ისრაელში 31 წლის ქართველი მოკლეს


შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ინგლისურ ენას. 5. სერტიფიკატი ივსება ინგლისურ ენაზე. მუხლი V 1. მონაწილეებმა შესაძლოა ითანამშრომლონ დაავადებათა კონტროლის კუთხით და აწარმოონ OIE-ს კოდექსებში ჩამოთვლილი დაავადებების კვლევები. რომელთა შედეგებიც გამოქვეყნდება ორმხრივი თანხმობის საფუძველზე. 2. მონაწილეებმა შესაძლებელია გაცვალონ ინფორმაცია OIE-ს კოდექსებში ჩამოთვლილ დაავადებათა კონტროლთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევების შედეგებისა და სიახლეების შესახებ.


ამ მიზნისათვის: a. მონაწილეები შეატყობინებენ ერთმანეთს, OIE კოდექსებში ჩამოთვლილი დაავადებების წყაროს შესახებ, არასანდო ეპიდემიური ზონების შესახებ, დაავადებების მიმდინარეობის ფორმებზე, პათოგენების ტიპზე და ინფექციის შეყვანის სავარაუდო მიზეზებზე, ასევე ასეთი დაავადებების გავრცელების შეზღუდვისა და აღკვეთის მიზნით გატარებული ღონისძიებების თაობაზე. b. მონაწილეები განახორციელებენ ერთობლივ მცდელობებს, SPS შეთანხმების შესაბამისად, ცოცხალი ცხოველებისა და ცხოველური წარმოშობის პროდუქციის იმპორტ/ექსპორტისა და ტრანზიტის ხელშეწყობის მიზნით. c.


ვეტერინალური რისკების ანალიზის პროცედურების შესახებ; d. წინამდებარე ურთიერთგაგების მემორანდუმიდან გამომდინარე უფლებებისა და ვალდებულებების და მესამე მხარეებთან არსებული მორიგებების შესახებ. 2. საკონტაქტო პირები დაუკავშირდებიან ერთმანეთს შესაბამისი ინფორმაციის მოპოვებისა და ერთობლივი ზომების შემუშავებისათვის საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზების მიზნით. მუხლი IV 1.


ამ მიზნით ჰამასი ეფექტიანად იყენებს ცოცხალი ფარის ტაქტიკას, რაშიც ხელს უწყობს პალესტინის მჭიდრო დასახლებაც. შემთხვევითი არ არის, რომ ჰამასის ლიდერები სამხედრო ბანაკად ხალხმრავალ დასახლებებს ირჩევენ. მართალია, დაბომბვამდე ისრაელი გამაფრთხილებელ სიგნალებს უშვებს, მაგრამ მოსახლეობას წასასვლელი არ აქვს, ვინაიდან ჰამასმა პალესტინა სამხედრო პოლიგონად აქცია.


მეტიც, ზოგ შემთხვევაში განზრახ უშვებდა მოსახლეობას დაუცველ ტერიტორიებზე, თუმცა ამის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციები იშვიათად საუბრობენ. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი ასე განმარტავს ცოცხალი ფარის ტაქტიკას: სამხედრო სამიზნეების დასაცავად მშვიდობიანი მოსახლეობის გამოყენება, რომელსაც არ გააჩნია იმუნიტეტი სამხედრო ოპერაციებში. სხვა სიტყვებით, ომში "ცოცხალი ფარი“ იცავს ადამიანებს, ობიექტებს, ტერიტორიებს, ყველაფერს, რაც სამხედრო თავდასხმის რისკის ქვეშაა, თუმცა ამას ის საკუთარი დაუცველობის ხარჯზე აღწევს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებით თუ უნებლიეთ სამოქალაქო პირი ომის ინსტრუმენტი ხდება. ამ ტაქტიკით ჰამასი ისრაელს ტექნოლოგიური და სამხედრო უპირატესობის გამოყენებას უზღუდავს და საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკის ქარცეცხლში ახვევს.


ბლოგი - For.Ge


ქართული ცხვარი ისრაელში გავიდა


ისრაელის შეტევებისგან მათ დასაცავად კი, ჰამასი გათხრების სამუშაოებში სამოქალაქო პირებს რთავს, ან გვირაბები საცხოვრებელი სახლების ახლოს გაჰყავს, ამის სანაცვლოდ მოსახლეობა ფულს იღებს. სულ პალესტინაში ასეთი 400-600 გვირაბია - უმეტესობას ჰამასი აკონტროლებს. ეს მაშინ, როდესაც, ღაზაში არ არის გამოყოფილი ბუნკერები ომის დროს მოქალაქეების შესაფარებლად.


Publisher avatar for Observer Media Group - Issuu


2009 წელს ნიუ იორკ თაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში, მან ეს ორგანიზაცია ღიად დაადანაშაულა ისრაელის საწინააღმდეგო კამპანიასა და ტოტალიტარული სახელმწიფოების მიერ ადამიანის უფლებათა მძიმე დარღვევების უგულებელყოფაში. ამ კონფლიქტის მიმართ ყურადღება მხოლოდ კრიტიკული რეზოლუციებითა და მედიის მიერ გაშუქებით არ შემოიფარგლება, არამედ ფინანსური დახმარებებითაც გამოიხატება. 2014 წელს NGO Monitor-ის პრეზიდენტი გერალდ სტეინბერგი წერდა, რომ ევროკავშირი მთავარი დახმარების პროგრამით - დემოკრატიისთვის და ადამიანის უფლებებისთვის მთავარი ინსტრუმენტი (EIDHR) იმაზე მეტ რესურს დებდა ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტში, ვიდრე ყველა სხვა კონფლიქტში.


“EIDHR-მა იმაზე მეტი ფული გადარიცხა ისრაელ-პალესტინის დაპირისპირებაში, ვიდრე მსოფლიოს ყველა სხვა წერტილში - $11 მილიონზე მეტი. როგორც ჩანს, EIDHR-ისთვის ადამიანის უფლებების დარღვევა სირიასა და მსოფლიოს სხვა წერტილებში ნაკლებად მნიშვნელოვანია”. გამოდის, რომ უფლებადამცველი ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანია არა იმდენად მსხვერპლი და დანაშაულის სიმძიმე, რამდენადაც მისი ჩამდენი.


საქართველო (21) - ისრაელი (21) პირდაპირ


  • Informações

    Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...

    bottom of page